[2017 – 2018]    Adviseur financiën OV provincie Gelderland
[2017]                Quickscan vervoerscentrale Plus OV
[2016 – 2018]    Programmaleider doelgroepenvervoer Haaglanden
[2016]                Financiële doorrekening uitwerking OV-visie Gelderland
[2016]                Inventarisatie volumes en vervoerstromen zorgvervoer in de regio Arnhem Nijmegen
[2015 – 2016]    Onderzoek tarieven vervoer dagbesteding Wmo Haaglanden
[2015]                Financiële harmonisatie basismobiliteit regio Arnhem Nijmegen
[2015]                Implementatieplan mobiliteit Noordoost Fryslân
[2014 – 2016]    Beleidsmedewerker doelgroepenvervoer regio Haaglanden
[2014 – 2015]    Beleidsmedewerker zorg gemeente Rijswijk
[2014]                Onderzoek organiseren basismobiliteit Stadsregio Arnhem Nijmegen
[2014]                Onderzoek volumedaling Regiotaxi Gelderland
[2013]                Financieel perspectief Vervoer op Maat in Heumen
[2013 – 2014]    Onderzoek optimalisatie doelgroepenvervoer regio Holland Rijnland
[2013]                Onderzoek organiseren basismobiliteit regio Achterhoek
[2012 – 2018]    Adviseur financiën OV-bureau Groningen Drenthe
[2012 – 2016]    Actualisatie afrekenmodel Regiotaxi Gelderland

meer opdrachten