De Stadsregio Arnhem Nijmegen is sinds 1 januari 2015 door het opheffen van de Kaderwet een regio geworden binnen de provincie Gelderland. Om de bekostiging  van de basismobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen op één lijn te krijgen met de andere regio’s heeft Insoldi advies gegeven op welke wijze de afbouw van de financiële middelen naar gemeenten binnen de regio Arnhem Nijmegen kan plaatsvinden. Het advies en de berekeningen is vervolgens opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland en de 21 gemeenten binnen de regio Arnhem Nijmegen.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten