De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben gezamenlijk een implementatieplan doelgroepenvervoer vastgesteld. In het implementatieplan worden negen maatregelen beschreven die moeten leiden tot meer zelfredzaamheid van de inwoners en een efficiënter doelgroepenvervoer in de regio Haaglanden.  Insoldi vervult de functie van programmaleider. De programmaleider is verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van de negen maatregelen en aansturing van het regionale programmateam.

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland (mede namens de andere 7 gemeenten en de MRDH)
Status: Lopend

Naar Opdrachten