In de regio Arnhem Nijmegen wordt de komende jaren het kleinschalig vervoer en het doelgroepenvervoer op een andere manier georganiseerd. Het doelgroepenvervoer wordt vanaf 1 januari 2017 aangestuurd door een regionale regiecentrale. Vanaf 1 januari 2017 zal het vervoer van de Regiotaxi onder de aansturing van de regiecentrale instromen, als mede het leerlingenvervoer van 6 gemeenten. Het voornemen is dat op termijn ook andere vormen van doelgroepenvervoer zullen instromen waaronder het zorgvervoer. Ter voorbereiding op de instroom van het zorgvervoer heeft de gemeente Arnhem aan Insoldi gevraagd meer inzicht te krijgen in de volumes, herkomsten, bestemmingen en de kosten van dit vervoer.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (mede namens 19 andere gemeenten binnen de regio Arnhem Nijmegen)
Status: Afgerond

Naar Opdrachten