In 2014 is door de Provinciale Staten van de provincie Gelderland een OV-visie vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van een OV-visie is dat het openbaar vervoer niet meer voldoet aan de vraag van de reiziger en bovendien in de toekomst niet meer betaalbaar is. Momenteel vindt een nadere uitwerking van de OV-visie plaats. In overleg met vertegenwoordigers van de zes regio’s, gemeenten, vervoerders en reizigersorganisaties worden OV verbindingen benoemd die uiteindelijk zullen leiden tot het definiëren van lijnen, frequenties, en beschikbaarheid (tijden). De provincie Gelderland heeft aan Insoldi gevraagd om meer inzicht te geven in de financiële consequenties van de uitwerking van haar OV-visie voor de OV-concessies Achterhoek Rivierenland, Veluwe en Arnhem Nijmegen en de eventuele gevolgen voor de vervoerbedrijven. Dit betreft niet alleen de financiële gevolgen, maar ook de gevolgen voor werkgelegenheid.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Status: Afgerond

Naar Opdrachten