[2012]                Ontwikkeling en actualisatie Regiotaxi-viewer Gelderland
[2012]                Dynamische meerjarenraming OV concessies
[2012]                Quickscan meerjarenbegroting OV-Bureau Groningen Drenthe
[2011 – 2012]    Interim voorzitter commissie WROOV
[2011 – 2012]    Financieel advies aanbesteding Regiotaxi Gelderland
[2011]                Exploitatieberekeningen decentrale treindiensten