Insoldi vervult een interim functie beleidsmedewerker zorg bij de gemeente Rijswijk. Vanwege de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo krijgt de gemeente Rijswijk vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid over extramurale cliƫnten met individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Insoldi zorgt namens de gemeente Rijswijk, en samen met de gemeente Delft, Midden-Delfland en Westland, voor de conversie van cliƫnten van de oude naar de nieuwe bekostigingssystematiek. Een bekostigingssystematiek waarbij voor elke client een onderscheid wordt gemaakt naar producten en klassen.

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten