De provincie Gelderland biedt samen met de Gelderse gemeenten de Regiotaxi aan. De Regiotaxi is een vraagafhankelijk vervoersysteem voor de doelgroepen openbaar vervoer en WMO ge├»ndiceerden. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en de gemeenten voor het vervoer van Wmo ge├»ndiceerden binnen dit vraagafhankelijke vervoersysteem. De provincie Gelderland is formele opdrachtgever voor de vervoerders en het call center en dient zorg te dragen dat de kosten van het WMO vervoer met gemeenten worden afgerekend. Insoldi heeft een afrekenmodel voor de provincie Gelderland ontwikkeld om op een eenvoudige manier halfjaarlijks en jaarlijks met de 38 gemeenten op basis van ritten en zones af te rekenen. De provincie Gelderland heeft Insoldi gevraagd het afrekenmodel jaarlijks te actualiseren. De actualisatie van het afrekenmodel heeft tot en met 2016 plaatsgevonden. Vanaf 2017 is het opdrachtgeverschap in handen van de zes regio’s binnen Gelderland.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten