Insoldi is een economisch adviesbureau op het gebied van vervoer, welzijn en zorg. Ons doel is opdrachtgevers te ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren, beheren en evalueren van beleid.

Wij bieden onze diensten en producten aan in de publieke sector. Dit doen wij niet voor niets. Wij voelen ons namelijk betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en zien de complexiteit daarvan als een uitdaging. Wij onderscheiden ons door extra aandacht te besteden aan financiën. Wij vinden namelijk dat beleid en financiën onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en willen met onze diensten en producten daar graag een bijdrage aan leveren. Kortom, met Insoldi krijgt u meer grip op uw beleid én financiën.

Insoldi werkt ook samen binnen de Cissonius Groep. De Cissonius Groep is een maatschap van adviseurs met ieder zijn eigen expertise en identiteit. Door deze samenwerking kunnen wij ook specialistische en grote opdrachten snel oppakken. Zo beschikt u altijd over een gepast aanbod voor advies, interim- en projectmanagement en onderzoek.