Drs. Pieter Boode (1965) is oprichter en eigenaar van Insoldi. Pieter is econoom en heeft ruim 20 jaar ervaring met het ontwikkelen, implementeren, beheren en evalueren van beleid. In zijn werk wordt hij gedreven door het structureren en aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit een financiƫle invalshoek. Daarbij spelen samenwerking en transparantie een belangrijke rol. Pieter is namelijk van mening dat het oplossen van complexe vraagstukken alleen tot stand komt als partijen samenwerken en openheid van zaken geven. Dit leidt tot betrokkenheid, vertrouwen en besluitvorming.

Voorafgaand aan de oprichting van Insoldi was Pieter 10 jaar werkzaam bij Mobycon. Eerst als senior adviseur en daarna in de functie van directeur. Het onderhouden en uitbreiden van klantrelaties en het geven van advies gingen daarbij hand in hand. Voorafgaand aan zijn dienstbetrekking bij Mobycon was Pieter ruim 7 jaar werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen: ministerie van Verkeer en Waterstaat). In zijn laatste functie bij het ministerie was hij verantwoordelijk voor diverse dossiers op het gebied van openbaar vervoer waaronder de verdeling van reizigersopbrengsten in het stads- en streekvervoer.