Insoldi vervult sinds januari 2012 een interim functie bij het OV-Bureau Groningen Drenthe. Als financieel adviseur heeft Insoldi een prognosemodel ontwikkeld om de toekomstige baten en lasten beter te voorspellen. Het prognosemodel wordt maandelijks geactualiseerd op basis van verschillende aannames, voortschrijdend inzicht en nieuwe beschikbare informatie. De resultaten afkomstig uit het prognosemodel worden gebruikt voor de bestuursrapportages, 4-8 maandrapportages en het opstellen van de begroting.

Opdrachtgever: OV-Bureau Groningen Drenthe
Status: Lopend

Terug naar Opdrachten