Gedurende het uitvoeren van al onze diensten en producten vinden wij het belangrijk om helderheid en openheid te creëren over ons handelen. Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en de materie is soms lastig te doorgronden. Desondanks willen we richting de opdrachtgever en andere betrokken partijen helder en transparant zijn over de wijze waarop we tot ons resultaat komen. Met andere woorden, wij creëren structuur in onze aanpak en geven graag openheid van zaken. Niet alleen bij het tot stand komen van ons advies en de wijze waarop onderzoek wordt verricht, maar ook bijvoorbeeld bij het vervullen van een managementfunctie of een functie van projectleider. Helderheid en openheid van zaken leidt volgens ons tot meer betrokkenheid, vertrouwen en besluitvorming.