Onder de vlag van de Cissonius Groep heeft Insoldi een implementatieplan voor de regio Noordoost Fryslân opgesteld. In het implementatieplan zijn maatregelen opgenomen met als doel het doelgroepenvervoer slimmer te organiseren. Het betreffen maatregelen op het gebied van bevorderen van zelfredzaamheid, integratie van OV en doelgroepenvervoer en het slimmer organiseren van doelgroepenvervoer, waaronder het centraal beheren, regisseren en het bundelen van diverse vormen van vervoer. Tevens is een bestuurlijke conferentie georganiseerd om draagvlak te creëren en maatregelen te starten.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân/ Netwerk Noordoost
Status: Lopend

Terug naar Opdrachten