Insoldi vervult een interim functie doelgroepenvervoer en is tevens voorzitter van de regionale werkgroep doelgroepenvervoer Haaglanden. Vanwege de decentralisatie van extramurale cliƫnten naar de Wmo en de inwerkingtreding van de Participatiewet en de Jeugdwet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid over verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Insoldi gaat voor de gemeente Rijswijk, en samen met andere gemeente binnen de regio Haaglanden, een regionale visie ontwikkelen. Deze regionale visie wordt vervolgens uitgewerkt naar diverse maatregelen. Maatregelen die leiden tot meer zelfredzaamheid van reizigers en efficiƫntie binnen het doelgroepenvervoer.

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten