De verwachting is dat het OV-Bureau Groningen Drenthe het jaar 2011 afsluit met een tekort ten opzichte van de meerjarenbegroting. Verklaringen voor het verwachte tekort zijn op hoofdlijnen bekend. Aan Insoldi is gevraagd een quick scan uit te voeren met de vraag of achterliggende oorzaken zijn te benoemen en welke aanvullende maatregelen kunnen worden ondernomen om tekorten in de komende jaren te voorkomen.

Opdrachtgever: OV-Bureau Groningen Drenthe
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten