De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn opdrachtgevers voor het regionaal openbaar vervoer. Aan dit opdrachtgeversschap zijn financiële risico’s verbonden. Enerzijds door bezuinigingen van de rijksoverheid en anderzijds de onzekerheid over de toekomstige financiële verplichtingen richting de vervoerders en andere betrokken partijen. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben daarom Insoldi de opdracht gegeven om een dynamische meerjarenraming voor het openbaar vervoer te ontwikkelen. Met behulp van een dynamische meerjarenraming kan, door het instellen van een combinatie van verwachte financiële risico’s, een goede onderbouwing worden gegeven van toekomstige baten en lasten.

Opdrachtgever: Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten