Insoldi heeft vorig jaar samen met adviesbureau Mobycon de Regiotaxi-viewer ontwikkeld. De Regiotaxi-viewer is een prognosemodel om toekomstige uitgaven voor de Regiotaxi te voorspellen. Door bepaalde aannamen in het prognosemodel vast te zetten kan op een eenvoudige manier de toekomstige kosten en de reizigersopbrengsten worden voorspeld. De provincie Gelderland heeft Insoldi de opdracht gegeven om de Regiotaxi-viewer aan te passen en ondersteuning te bieden bij het gebruik in verband met de aanbesteding van het vervoer en het call center voor de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek, De Vallei, Rivierenland, Noord-Veluwe. Door gebruik te maken van de Regiotaxi-viewer wil de provincie Gelderland meer grip krijgen op de uitgaven van de Regiotaxi.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Status: Afgerond

Terug naar Opdrachten