In het werkveld zorg is een actieve rol voor de overheid weggelegd. Ontwikkelingen richten zich in eerste instantie op het stimuleren van prestaties in de gezondheidszorg. De overheid verwacht dat hierdoor de gezondheidszorg betaalbaar blijft en de kwaliteit van de zorg verbetert. Daarnaast wil de overheid een sociaal vangnet bieden voor mensen die niet in staat zijn zichzelf te redden. Om de zorgvraag van burgers beter te laten aansluiten hebben gemeenten door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet meer dan in het verleden het geval was, een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van hun burgers.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Insoldi u op het gebied van zorg en welzijn van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.