17 april 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stemt op hoofdlijnen in met de voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds. Wel moet nog eens goed gekeken worden naar de gevolgen voor gemeenten met veel studenten en onderwijs- en zorginstellingen.

Aanpassing van de verdeling van de algemene uitkering over de gemeenten was de scheefgroei die in de loop der jaren is ontstaan tussen de gemeentelijke uitgaven en het geld dat gemeenten daarvoor van het rijk kregen. ‘Het is goed dat die scheefgroei nu wordt rechtgetrokken’, zegt de VNG in haar reactie aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Volgens dat voorstel krijgen gemeenten met intensieve bebouwing meer geld voor wegen en verkeer dan minder verstedelijkte gemeenten. De vier grote steden raken vanaf 2015 hun vaste bedrag kwijt (bron: Binnenlands Bestuur)

Terug naar Nieuws