Overheidsbudgetten zijn vaak niet één op één toe te wijzen aan overheden, beleidsdossiers of uitvoerende instanties. Discussie over het doelmatig en doeltreffend aanwenden van financiële middelen speelt daarbij een belangrijke rol. Verdeelmodellen kunnen helpen bij deze discussie en het verdelen van beschikbare budgetten. In een verdeelmodel worden verschillende criteria gebruikt om op basis van beleid tot een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke verdeling te komen. Een keuze om een bepaald criterium of een combinatie van criteria wel of niet op te nemen in een verdeelmodel leiden tot verschillende alternatieve verdelingen van budgetten. De verschillende alternatieven worden met elkaar vergeleken om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Insoldi u bij verdeelvraagstukken van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.