Overheden stellen voortdurend de vraag of wijzigingen in het beleid leidt tot verandering in de vraag naar collectieve goederen en diensten. Insoldi kan u helpen bij het ontwikkelen van een prognosemodel. Met een prognosemodel kunt u bezien of wijzigingen in het beleid leidt tot veranderingen van de vraag en of toekomstige uitgaven binnen uw budget blijven. Onze ervaring is dat prognosemodellen een goed middel zijn om te bezien of  beleidswijzigingen wel leiden tot de gewenste bezuinigingen. Indien blijkt dat beleidswijzigingen niet leiden tot de gewenste bezuinigingen is ook een maatschappelijke discussie vaak niet meer nodig.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Insoldi u bij het ontwikkelen van een prognosemodel van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.