23 april 2012

Het onderzoeksbureau Panteia/ NEA heeft de OV indices voor 2011 definitief vastgesteld. Deze indices worden door veel opdrachtgevers van het openbaar vervoer gebruikt om de stijgende lonen en prijzen bij vervoerbedrijven te compenseren gedurende de looptijd van de concessie. De volgende OV indices zijn voor 2011 vastgesteld:

bus diesel: 3,83%
bus aardgas: 2,75%
trein diesel: 3,54%
trein elektriciteit: 2,43%

Deze indices zijn fors hoger dan de loon- en prijscompensaties die voorheen door opdrachtgevers van het openbaar vervoer werden gehanteerd. Dit heeft te maken met het feit dat bij het berekenen van de OV indices nu ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de brandstofprijzen. De brandstofprijzen zijn de afgelopen jaren, en dus ook in 2011, fors gestegen en is in feite de oorzaak van de hoger dan voorheen vastgestelde indices.  Daarnaast zijn de brandstofprijzen wispelturig en dus lastig te voorspellen. Kortom, de OV-index is voor veel opdrachtgevers van openbaar vervoer een risico dat hoogstwaarschijnlijk leidt tot structureel hogere vervoerskosten die niet worden gecompenseerd door de rijksoverheid. Insoldi adviseert dan ook opdrachtgevers rekening te houden met de ontwikkeling van brandstofprijzen bij het opstellen van meerjarenbegrotingen.

Terug naar Nieuws