16 augustus 2011

Insoldi heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de groei van het aantal woningen in Nederland voor de berekening van de Brede Doeluitkering (BDU) voor het jaar 2012. Het aantal woningen bepaalt namelijk voor een groot deel het aandeel van provincies en stadsregio’s in de BDU. Uit de recente publicaties van het CBS blijkt dat bij een aantal overheden het afgelopen jaar de groei van de woningvoorrraad hoger is uitgevallen dan de gemiddelde groei in Nederland. Dit leidt volgens Insoldi tot een hoger aandeel voor deze overheden in de BDU. Andere overheden die qua woningvoorraad minder dan gemiddeld groeien ontvangen komend jaar naar verwachting een BDU met een lager aandeel.

Insoldi verwacht dat op basis van recente cijfers van het CBS met name het aandeel van de provincie Flevoland in de BDU zal stijgen. De stadsregio Twente en de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland zullen naar verwachting hun aandeel het meest zien dalen. Insoldi geeft nadrukkelijk aan dat deze verwachting alleen iets zegt over de aandelen van de provincies en de stadsregio’s in het relatieve deel van de BDU en dus niets zegt over het absolute deel en de hoogte van de BDU voor het jaar 2012. De hoogte van de BDU is namelijk afhankelijk van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld in de rijksbegroting. In het najaar, na behandeling van de rijksbegroting in de Tweede Kamer, zal meer duidelijkheid zijn over de hoogte van de BDU.

Terug naar Nieuws