Het openbaar vervoer staat bekend als een vervoersysteem dat toegankelijk is voor iedereen en wordt verricht volgens een dienstregeling. Het openbaar vervoer heeft door de decentralisatie en marktwerking het afgelopen decennium een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Te denken valt aan (intermodale) aanbestedingen, experimenten met toetreders, introductie van de OV-chipkaart, differentiatie van tarieven, Brede Doel Uitkering (BDU), extra investeringen op het gebied van toegankelijkheid en sociale veiligheid maar daarentegen ook een lager voorzieningenniveau op het platteland.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Insoldi u op het gebied van openbaar vervoer van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.