Het onderwijs wordt in Nederland voor het grootste gedeelte door de overheid gefinancierd. Bij het bekostigen van het onderwijs maakt de rijksoverheid onderscheid naar diverse soorten onderwijs, te weten basis onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs/ volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft recent in het onderwijs lumpsumfinanciering ingevoerd. Scholen, onderwijsinstellingen en universiteiten krijgen elk jaar een bedrag voor materiƫle en personele kosten. Hoe ze dat bedrag verdelen en besteden bepalen de schoolbesturen zelf.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Insoldi u binnen het onderwijs van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.