Gedurende het ontwikkelen van nieuw beleid worden ook keuzes gemaakt over maatschappelijke investeringen. Een kosten- en batenanalyse kan u helpen om een goede onderbouwde keuze te maken. Een kosten- en batenanalyse is een systematische inventarisatie van alle kosten en opbrengsten van een maatschappelijke investering om deze vervolgens in geld uit te drukken. Op deze wijze kunnen alternatieven volgens een zelfde bril met elkaar vergeleken worden. Om een kosten- en batenanalyse uit te voeren is een gedegen economische expertise nodig om de kosten en baten op een theoretisch correcte wijze vast te stellen en te vergelijken.

Wilt u meer weten over de wijze waarop Insoldi u bij het uitvoeren van een kosten- en batenanalyse van dienst kan zijn? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.