24 oktober 2013

Insoldi gaat onder de vlag van de Cissonius Groep een onderzoek doen naar het optimaliseren van het doelgroepenvervoer in de regio Holland Rijnland. Doel van het onderzoek is om te bezien of de diverse vormen van doelgroepenvervoer op een andere wijze kunnen worden georganiseerd nu de budgetten onder druk staan en de decentralisaties van de extramurale zorg en jeugdzorg naar gemeenten gaan plaatsvinden. Het onderzoek is ingedeeld in drie fasen; een inventarisatie, een voorstel voor kansrijke oplossingen en een financiƫle doorrekening. De verwachting is dat het onderzoek in het eerste kwartaal 2014 wordt afgerond.

Terug naar Nieuws