26 september 2013

Insoldi gaat onder de vlag van de Cissonius Groep een onderzoek uitvoeren naar het organiseren van basismobiliteit in de regio Achterhoek. Aanleiding van het onderzoek zijn de bezuinigingen op de budgetten, de Wet Passend Onderwijs en de decentralisatie van de extramurale zorg naar de gemeenten. Het onderzoek is onderverdeeld in drie fase; een inventarisatie, voorstellen voor kansrijke oplossingen en het opstellen van een implementatieplan. De scope van het onderzoek betreft het reguliere openbaar vervoer, Regiotaxi OV, WMO vervoer, leerlingenvervoer, AWBZ vervoer, WSW vervoer en initiatieven door vrijwilligers. De verwachting is dat het onderzoek in het vierde kwartaal van 2013 wordt afgerond.

Terug naar Nieuws