8 december 2011

Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil niet wachten met de herverdeling van het gemeentefonds nadat decentralisaties van diverse beleidsdossiers zijn afgerond. Hij is wel bereid om de operatie een jaar uit te stellen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het uitstel geldt niet voor de maatschappelijke zorg. De effecten van de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg worden daarmee al in de verdeling van 2013 meegenomen.

De VNG wil dat de herverdeling van het gemeentefonds wordt uitgesteld tot na de volgende raadsperiode. Insoldi is evenals minister Donner en het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG) van mening dat uitstel en daarmee verder groeiende scheefheid in de verdeling niet wenselijk is. Uitstel leidt volgens Insoldi er toe dat gemeenten die nu al tekort worden gedaan daarmee nog langer worden geconfronteerd.  Het ministerie van Binnenlandse Zaken doet momenteel onderzoek naar de integrale herverdeling van het gemeentefonds. In april 2012 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Insoldi is nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek.

Terug naar Nieuws