24 juni 2012

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Zorginstellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar  krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer.

Zorginstellingen hebben nu te maken met een complexe vergoeding voor de vervoerkosten.
Voor verschillende indicaties bestaan verschillende normbedragen. Deze vergoeding is voor instelling lang niet kostendekkend. Echter, de mogelijkheid bestaat om op basis van nacalculatie een groot deel van de meerkosten vergoed te krijgen. Hierdoor hebben zorginstellingen weinig prikkels om bij het vervoer te streven naar een optimaal efficiënte uitvoering.

De bekostiging van de AWBZ gaat veranderen. Normbedragen worden gelijkgetrokken en gereduceerd en de mogelijkheid voor nacalculatie vervalt. Aangezien de vervoerkosten circa 30% bedragen van de totale zorgkosten, is er voor zorginstellingen een financiële noodzaak het vervoer anders aan te pakken: efficiënter en beter beheer(s)baar. Kortom, voor zorginstellingen en wellicht ook voor gemeenten is het snel noodzaak grip te krijgen op de kosten van het vervoer. Insoldi wil daar graag advies over geven.

Terug naar Nieuws